O nás

Základným pilierom občianskeho združenia Ostrov pomoci je humanitárna pomoc sociálne slabším ľudom, jednotlivcom, rodinám s malými deťmi, seniorom i ľuďom bez domova, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, často nie svojou vlastnou vinou. Občianske združenie Ostrov pomoci vzniklo ako reakcia na prehlbujúci sa problém v spoločnosti súvisiaci s nedostatočným pokrytím sociálnej pomoci v mikroregióne Podunajsko. Svoju činnosť zameriavame na široké spektrum sociálnych služieb ako potravinová pomoc, pracovná terapia, riešenie rôznych životných situácií spojených napr. s pomocou pri hľadaní zamestnania, vyplňovania žiadostí, životopisov, motivačných listov, hľadaní ubytovania, komunikáciou s úradmi, riešením dávok v hmotnej núdzi, vybavovaní sociálnych príspevkov a pod. Situácia okolo celosvetovej pandémie v nás prehĺbila potrebu pomôcť tým najzraniteľnejším skupinám ľudí okolo nás, ktorí sa denne potýkajú s existenčnými problémami. Neustále sme sa stretávali a naďalej aj stretávame s mnohými ťažkými životnými situáciami, v ktorých sa ocitli rodiny s malými deťmi, seniori, či zdravotne znevýhodnení ľudia. Výrazné šetrenie a počítanie každého eura sa pre mnohých obyvateľov nášho regiónu stalo tvrdou realitou. Práve tieto životné príbehy nás priviedli k myšlienke vybudovať občianskej združenie Ostrov pomoci.

Občianske združenie Ostrov pomoci poskytuje:

  • potravinovú pomoc,
  • azylové bývanie,
  • psychologické poradenstvo,
  • pomoc s hľadaním práce.

Na čo sa zameriavajú prevádzky centier potravinovej pomoci?

Prevádzky sa zameriavajú v prvom rade na potravinovú pomoc, ale taktiež na materiálnu v podobe drogérie, hygienických potrieb, potrieb do domácností, zdravotníckych potrieb a pod. Okrem toho chceme ľuďom pomáhať aj v rámci sociálneho poradenstva, poradiť im, povzbudiť, aby sa dokázali v tejto neľahkej situácii postaviť na vlastné nohy.

Azylový dom v Dunajskej Lužnej 

Azylový dom v Dunajskej Lužnej s kapacitou ubytovania 15 lôžok je určený pre tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Ide o ubytovacie zariadenie vhodné pre jednotlivcov aj rodiny s malými deťmi, kde dočasne nájdu bezpečné miesto a strechu nad hlavou. V azylovom dome máme pripravené útulné čisté samostatné  izby so sociálnym zariadením, stravou a hygienickými potrebami.

Pre detičky a rodiny máme pripravené aj voľnočasové aktivity na spestrenie všedného dňa a odpútanie od stresujúcich zážitkov, ktoré v posledných dňoch zažili. Všetci ubytovaní budú mať taktiež zabezpečenú výučbu slovenského jazyka v prípade záujmu.

Zakladatelia občianskeho združenia Ostrov pomoci
Zakladatelia občianskeho združenia Ostrov pomoci