Kontakt

Ostrov pomoci, o.z.
Kvetoslavovská
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 54214823

Bankový účet:
SK78 0900 0000 0051 9016 5668

Prevádzky Centier potravinovej pomoci:
Centrum potravinovej pomoci v Dunajskej Lužnej
Brezová
900 42 Dunajská Lužná

Centrum potravinovej pomoci v Hamuliakove
Dunajská 127
900 43 Hamuliakovo

Centrum potravinovej pomoci v Rovinke
Hlavná 471
900 41 Rovinka

Zakladatelia občianskeho združenia Ostrov pomoci
Zakladatelia občianskeho združenia Ostrov pomoci

Odoslať správu

Výbor občianskeho združenia Ostrov pomoci

Mgr. Lukáš Haizer, MBA.
Predseda

0918 777 656

haizer.lukas@gmail.com

Mgr. Lucia Szkuráková,PhD.
Podpredsedníčka

0904 421 691

lucia.szkurakova@gmail.com

Bc. Jasmina Nasariková
členka výboru

0905 939 622

jasmina.nasarikova@gmail.com

Ing. Miroslava Gregová členka výboru

0902 126 878

mgregova@gmail.com

Mgr. štefan jakubáč
člen výbou

0904 694 124

jakubac@jakubac.sk

Roman Pavelka
ČLen výboru

0950 724 880

pavelka.roman1@gmail.com

irena synáková
členka výboru

0910 419 187

irena.synakova@gmail.com

vladislava langerak
členka výboru

0950 300 514

v.langerak@centrum.sk

Ing. Martina Mandlíková
členka výboru

0908 585 256

m.mandlikova@gmail.com

michal grega
člen výboru

0902 914 231

michal.grega@4init.sk

hana chovancová
členka výboru

0905 823 405

hchovancova@gmail.com

Katarína Prypoňová
členka výboru

0949 041 036

katarina.pryponova1@gmail.com

Peter Závodný
člen výboru

0903 405 373

peter.zavodny62@gmail.com